arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor het Voorjaarscongres is accreditatie toegekend door de KRM (7 punten) en KRT (7 punten). Na afloop van het congres zullen, indien u uw KRM/KRT nummer heeft doorgegeven, de toegekende punten worden bijgeschreven in de kwaliteitsregisters.