arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

NVvK & VMBZ

 

 

 

 

Doelstelling

De NVvK stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

De NVvK tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten al dan niet in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen
 • het ontwikkelen en (doen) uitgeven van congresverslagen en richtlijnen voor behandelingen in de kindertandheelkunde
 • het bevorderen van de totstandkoming van Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van de kindertandheelkunde
 • het leveren van bijdragen aan nationale en internationale discussies ter bevordering van de tandheelkundige gezondheidszorg bij de jeugd

Historie

  De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) viert in 2020 haar 50-jarig jubileum. Sinds haar oprichting in 1970 stelt de vereniging zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

Tandartsen, mondhygiënisten en studenten van beide opleidingen kunnen lid worden van de NVvK. Daarnaast kunnen andere personen die zich beroepshalve bezighouden met de uitoefening van tandheelkundige zorg voor kinderen een aanvraag indienen bij het bestuur.

 • NNvK organiseert 2x per jaar een congres waar een gereduceerd tarief gerekend wordt voor leden.
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van de vereniging.
 • U blijft op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de kindertandheelkunde.
 • U bevordert en blijft op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek naar kindertandtandheelkunde.
 • U heeft stemrecht en hiermee invloed op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering.
 • U blijft op de hoogte van interessante en nieuwe cursussen en werkgroepen.
Meld u aan als lid

Om lid te worden van de NVvK dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Stuur het ondertekende formulier naar ledenadministratie NVvK p.a. F. Bolstraat 16, 3583 AR Utrecht, of mail de scan van het ondertekende formulier naar admin@nvvk.org. Zodra het formulier verwerkt is ontvangt u een mail ter bevestiging van uw lidmaatschap.

 

Historie van de vereniging
De Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ) werd anno 1970 opgericht. Onder andere Arend Jan Schoolderman, Marcel van Grunsven en Rob Burgersdijk stonden aan de wieg. En Marcel van Grunsven is tevens mede-oprichter van de NVvK (in datzelfde jaar: 1970). In 2020 wordt het 50-jarig jubileum van VMBZ én NVvK gevierd!

Op de foto (1974) de collegae die actief waren in de IADH , waaronder de eerste bestuursleden van de VMBZ.

Gemaakt tijdens het 2e congres van de IADH in het Hilton Hotel Amsterdam, georganiseerd door de VMBZ (bron: Elinor Bouvy-Berends).