arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

NVvK & VMBZ

 

 

 

 

Doelstelling
De NVvK stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

De NVvK tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten al dan niet in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen
  • het ontwikkelen en (doen) uitgeven van congresverslagen en richtlijnen voor behandelingen in de kindertandheelkunde
  • het bevorderen van de totstandkoming van Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van de kindertandheelkunde
  • het leveren van bijdragen aan nationale en internationale discussies ter bevordering van de tandheelkundige gezondheidszorg bij de jeugd

Historie
De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) viert in 2020 haar 50-jarig jubileum. Sinds haar oprichting in 1970 stelt de vereniging zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

  • NNvK organiseert 2x per jaar een congres waar een gereduceerd tarief gerekend wordt voor leden.
  • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van de vereniging.
  • U blijft op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de kindertandheelkunde.
  • U bevordert en blijft op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek naar kindertandtandheelkunde.
  • U heeft stemrecht en hiermee invloed op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering.
  • U blijft op de hoogte van interessante en nieuwe cursussen en werkgroepen.
Meld u aan als lid

Om lid te worden van de NVvK dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Stuur het ondertekende formulier naar ledenadministratie NVvK p.a. F. Bolstraat 16, 3583 AR Utrecht, of mail de scan van het ondertekende formulier naar admin@nvvk.org. Zodra het formulier verwerkt is ontvangt u een mail ter bevestiging van uw lidmaatschap.

 

Doelstelling
De VMBZ is de wetenschappelijke vereniging die zich inzet voor bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met extreme angst voor de tandarts, mensen die medisch gecompromitteerd zijn of mensen met psychiatrische problematiek.
Het doel van de vereniging is om de wetenschappelijke kennis en op dit gebied te vergroten en bij te dragen aan kwalitatief goede behandeling aan deze bijzondere patiëntengroepen.

De VMBZ tracht dit doel te bereiken door:
• Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, o.a. 2 congressen per jaar
• Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
• Het jaarlijks uitreiken van een publicatieprijs voor de beste publicatie op het gebied van mondzorg aan mensen met een beperking of extreme tandartsangst
• Het borgen van de opleidingen tot tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-angstbegeleiding
• Het beheren van het register van de differentiaties tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-angstbegeleiding
• Bijdragen aan klinische richtlijnen en visiedocumenten op het gebied van mondzorg aan voor bijzondere zorggroepen
• Het verbinden van leden en overige professionals in de bijzondere (mond)zorg

Historie van de vereniging
De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) werd anno 1970 opgericht. Onder andere Arend Jan Schoolderman, Marcel van Grunsven en Rob Burgersdijk stonden aan de wieg van onze vereniging. Marcel van Grunsven is tevens mede-oprichter van de NVvK in datzelfde jaar. In het voorjaar van 2021 werd de naam van de VBTGG gewijzigd in de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ). In november 2021 werd het 50-jarig jubileum van VMBZ én NVvK gevierd! (Door corona een jaartje later dan gepland)

Op de foto (1974) de collegae die actief waren bij de International Association of Disability and oral Health (iADH), waaronder de eerste bestuursleden van de VMBZ (toen nog VBTGG). Gemaakt tijdens het 2e congres van de iADH in het Hilton Hotel Amsterdam, georganiseerd door de VBTGG (bron: Elinor Bouvy-Berends).