arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Informatie Voorjaarscongres

Datum
Zaterdag 14 mei 2022

Locatie
Papendal, Arnhem
Papendallaan 9
6816 VD Arnhem

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor iedereen die breed geïnteresseerd is in de tandheelkunde en met name in de tandheelkundige verzorging van mensen met een beperking, angst, psychische problematiek, medisch gecompromitteerden en kinderen. Tandartsen, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, assistenten en alle andere teamleden zijn welkom.

Accreditatie
Accreditatie is toegkend door:

Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM) met 6 punten
Kwaliteitsregister tandartsen (KRT) met 6 punten

Websites
www.nvvk.org & www.vmbz.nl

Flyer Voorjaarscongres