arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

zaterdag 14 mei

08:30

Registratie en ontvangst met koffie

09:00

Opening en introductie door moderator

Bernadet Spaan, tandarts pedodontoloog, Vogellanden

Biografie
Bernadet Spaan is als tandarts in 2005 afgestudeerd aan Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Na haar opleiding tot tandarts heeft zij een aantal jaar gewerkt in een algemene tandartspraktijk. In 2009 heeft zij zich gedifferentieerd als tandarts-pedodontoloog.

Sindsdien is zij werkzaam binnen de bijzondere tandheelkunde (SBT Amsterdam, CTBG Zwolle en al enige tijd volledig bij CBT de Vogellanden in Zwolle).

Zij heeft naast de kindertandheelkunde affiniteit met bijzondere zorggroepen binnen de multidisciplinaire setting van het CBT. In 2017 heeft zij de “Progressive orthodontic seminars (van McGann)” gevolgd en afgerond. Zij is intensief betrokken bij de behandeling van bijzondere zorggroepen (kinderen met verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen) maar ook patiënten met aangeboren afwijkingen zoals ernstige hypodontie en Amelogenesis Imperfecta binnen het CBT.

Bernadet Spaan

09:15

Provocatieve communicatie

Jeroen Stek, Provocatief- & Systeemtherapeut/ Trainer/ Coach, Maarsingh & Van Steijn

Biografie
Van groepsbehandelaar in een kindertehuis en directeur van een recreatiepark in Brabant naar Provocatief- & Systeemtherapeut en supervisor, management trainer en – coach bij Maarsingh en van Steijn. Tevens founder van MenS2producties theater colleges rond psychologische wetenswaardigheden. www.mens2producties.nl

Samenvatting
De provocatieve stijl is een manier van gespreksvoering die humor en uitdaging combineert met speelsheid en goed contact 

In de workshop besteden we aandacht aan de oorsprong van de Provocative Therapy en aan de vooronderstellingen. Daarnaast gaan we aan de slag met enkele Farrelly Factoren, interventies en maken we een verbinding naar de praktijk van de deelnemers. Het beoogde doel is naast kennismaking, gereedschap aan te reiken waardoor in sommige lastige gesprekken het toch succesvol kan verlopen. 

21-Stek-Jeroen

10:00

Anesthesie, meestal gaat het goed

Dr. Henk Brand, Universitair Hoofddocent, ACTA

Biografie
Henk Brand heeft binnen ACTA twintig jaar onderwijs gegeven over ‘bijwerkingen van lokale anesthesie’. Samen met Jacques Baart was hij hoofdredacteur van het boek ‘Lokale anesthesie in de Tandheelkunde’ dat in diverse talen is vertaald

Samenvatting
Lokale anesthesie wordt in de tandheelkunde op ruime schaal toegepast. De toediening leidt vrijwel altijd tot het gewenste resultaat, namelijk adequate verdoving, en slechts zeer zelden tot lokale of systemische complicaties. Bij kinderen wordt door mondzorgverleners slechts zelden anesthesie toegepast. Dit is opmerkelijk, omdat de ervaring van een pijnloze, kindvriendelijke behandeling het risico op angst voor de tandarts op latere leeftijd reduceert. Het lijkt erop dat veel mondzorgverleners opzien tegen het gebruik van anesthesie bij kinderen, en daarom afzien van toediening of zich beperken tot infiltratieanesthesie. In deze presentatie zal daarom worden ingegaan op de toepassing van lokale anesthesie bij kinderen. Naast toepassing bij gezonde kinderen zullen enkele aandoeningen worden behandeld waarbij kinderen afwijkend kunnen reageren op een toegediend anestheticum. Hierbij zal ingegaan worden op de oorzaken van de afwijkende reactie, en eventuele noodzakelijke aanpassingen in keuze en dosering van het anestheticum.

20-Brand-Henk

10:45

Pauze

11:15

Etsbruggen

Dr. Cees Kreulen, Universitair hoofddocent, Radboudumc, Tandheelkunde

Biografie
Na afstuderen werkzaam bij het ACTA (vakgroep Kindertandheelkunde) als onderzoeker en docent en als kindertandarts bij de Stichting SBT Amsterdam. In 1992 gepromoveerd op een onderzoek naar kwaliteitsaspecten van composiet- en amalgaamrestauraties. Eind negentiger jaren verhuisd van Amsterdam naar Nijmegen, alwaar werkzaam bij het Radboud UMC, afdeling Orale Functieleer, en enkele jaren in een algemene tandartspraktijk. Begeleidt studenten en junior onderzoekers bij wetenschappelijk onderzoek, is tandarts-docent in de onderwijskliniek en behandelt patiënten in de academische verwijspraktijk. Vanuit de interesse voor minimaal invasieve tandheelkunde meer dan 20 jaar ervaring met indirecte vezelversterkte composiet restauraties en adhesieve bevestiging van prothetische constructies. Geeft samen met collega’s cursussen over adhesieve prothetiek en publiceert daar over.

Samenvatting
Binnen de tandheelkunde zijn we ambivalent over etsbruggen. Neem alleen al de naam. Officieel dus de ‘adhesiefbrug’. Omdat dat te sjiek klinkt wordt het al snel ‘plakbrug’. En dat is weer te gewoon, dus dan toch maar etsbrug?

Die ambivalentie spreekt ook uit onze patiënt informatie. Zo geeft een patiëntfolder aan dat ‘er bij een etsbrug bijna niets van de gave tanden hoeft te worden geslepen’. Dat geeft de patiënt veel vertrouwen in de potentie van de etsbrug. Maar de folder eindigt met ‘een etsbrug kan meestal vrij eenvoudig worden verwijderd’. Oftewel, is het houvast toch niet zo goed als wordt aangenomen?

Bij de etsbrug zijn er fervente aanhangers en evenzo fervente tegenstanders. Beide kampen hebben hun waarheden. In deze presentatie worden beide gezichtspunten belicht aan de hand van klinische voorbeelden, waarbij de indicatie bij jongeren natuurlijk aan bod komt. U krijgt tips en tricks voor de behandeling met gangbare materialen en technieken. Ook de beperkingen en de discussie over het aantal vleugels bij een frontbrug zullen zeker niet ontbreken.

 

27-Kreulen-Cees

12:00

Diepe cariës: behoud vitaliteit blijvend gebit en melkgebit

Dr. Jakob Van Acker, Kliniekhoofd kindertandheelkunde- Teamleider ELOHA (Equal Lifelong Oral Health for All), UZ Gent

Biografie
Dr. Jakob Van Acker won de prijs ‘Meest waardevolle masterstudent kindertandheelkunde 2010’ aan de Universiteit Gent en de ‘EAPD Young Scientist Research Award’ in 2012’. Hij behaalde in 2013 zijn Master of Science in de specialistische tandheelkunde (kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde) aan de Universiteit Gent.

Samenvatting
Een beter inzicht in het pathogenese model van cariës met de huidige inzichten in de ecologische plaque hypothese heeft in de laatste 15 jaar geleid tot nieuwe manieren om cariës te controleren. Wanneer we diepe cariës willen behandelen, lijkt het noodzakelijk om de recente wetenschappelijke inzichten te relateren aan wat we zien in de mond van de patiënt en wat de patiënt ons te vertellen heeft. Gebaseerd op de klinische symptomen proberen we zo minimaal invasief en zo voorspelbaar mogelijk te werken, maar is wat we zien ook altijd zo gerelateerd aan de histologische werkelijkheid? Wat zegt deze histologische realiteit ons? Waar moeten we van wakker liggen en waarvan niet?

In deze lezing gaan we dieper in op diagnostische metriek die onze behandelkeuze kan beïnvloeden en de verschillende behandelopties die we heden ten dage tot ons arsenaal kunnen rekenen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het klinisch gebruik van tricalciumsilicaatcementen en hun interactie met het pulpa-dentine complex. Aan de hand van de huidige evidentie wegen we onze behandelopties af tegen onze primaire doelstelling: de therapeutische uitkomst en de levenskwaliteit van onze patiënten.

29-Van_Acker-Jakob

12:45

Woord van de voorzitters

13:00

Lunch

14:00

Tandheelkundige aspecten Ehlers Danlos syndromen

Dr. Emile Janssen, Revalidatiearts, Janssen Rehabilitation Medicine and Consultancy

Biografie
Na middelbare school in Geleen, opleiding fysiotherapie, studie geneeskunde in Maastricht, werkzaam als tropenarts in Namibië.
Gewerkt als artsassistent in Militair Revalidatie Centrum en revalidatiecentrum in Hoensbroek.
Specialistenopleiding in Enschede (Roessingh en MST) en Arnhem (Groot Klimmendaal).
Vanaf 1997 werkzaam als revalidatiearts in revalidatiecentra, ziekenhuizen en ZBC in o.a. Doorn, Utrecht, Enschede, Hengelo, Sittard, Swalmen, Voorburg, Eindhoven.
Subspecialisaties/ ervaring in diverse doelgroepen: O & P, incl. orthopedisch schoeisel, traumatologie, orthopedie, NAH, CVA, morbis Parkinson, NAH, incl. ALS, chronische pijn en EDS.
Sinds 2019 eigen praktijk Janssen Rehabilitation Medicine & Consultancy.

Samenvatting
In mijn presentatie wil ik u laten kennis maken met de kenmerken van erfelijke bindweefselziekten of collageenziekten, met name de Ehlers Danlos syndromen, en waar aan u die zowel extra als intra oraal kunt herkennen. Een belangrijk intra-oraal aspect zijn de fragiele weefsels en de chronische ontstekingen van het tandvlees en afwijkende vorm, stand en glazuur van de tanden.
Ik ga in op de klinische overwegingen die belangrijk zijn in deze patiëntengroep, met name wat betreft positionering, anesthesie (waarbij meer dan 80% van de Ehlers Danlos patiënten gedeeltelijk of volledig ongevoelig is voor lokale anesthesie), de logistiek van uw behandelingen qua wachttijden, duur en pauzes, het gebruik van hulpmiddelen, de hypermobile kaakgewrichten en waar u bij de nazorg rekening mee moet houden.
Ik geef uitleg over waar u bij orthodontie rekening mee moet houden, met speciale aandacht voor de versnelde migratie van tanden en de problemen van de zeer kwetsbare slijmvliezen.
Tenslotte besteed ik aandacht aan chirurgische en wortelkanaalbehandelingen bij Ehlers Danlos patiënten, ook wat betreft de noodzaak van stollingsonderzoek.

24-Janssen-Emile

14:45 - 15:45 Parallelronde 1

14:45

Speeksel en de droge mond

Dr. Derk Jan Jager, Tandarts Maxillofaciale Prothetiek, Speekselspreekuur

Biografie
Derk Jan heeft in 2005 de studie tandheelkunde in Groningen afgerond en is 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. In 2014 heeft hij de opleiding tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond en in 2016 de opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP). Hij is werkzaam bij de afdeling MKA van het AmsterdamUMC. Hij verzorgt ook het “Speekselspreekuur” waar patiënten met uiteenlopende speeksel gerelateerde klachten gezien worden. Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met onder andere het syndroom van Sjögren

Samenvatting
In deze parallelsessie wordt ingegaan op de rol die speeksel heeft in het beschermen van de dentitie tegen bijvoorbeeld slijtage, tanderosie en cariës. Er zal worden besproken hoe u achterhaald of uw patiënt last heeft van een hyposalivatie of een xerostomie en hoe u een speekselonderzoek in de praktijk uitvoert. Eenvoudig te gebruiken vragenlijsten en mondonderzoek technieken worden aangeleerd. Daarnaast worden meerdere casus besproken waarbij de nadruk zal liggen op de “onverklaarbare” gebitsproblematiek en de rol van speeksel in het ontstaan van deze problemen, zowel bij kinderen als bij de bijzondere zorggroepen. Daarnaast wordt de effectiviteit en werkingsmechanisme van verschillende beschermende en hydraterende en beschermende producten besproken. Ter afsluiting zullen behandelstrategieën worden besproken voor patiënten waarbij preventie en natuurlijke afweer niet afdoende bleken te zijn.

25-Jager-Derk_Jan

14:45

Overwin prikangst met AINAR

Dr. Elisabeth Huis in t Veld, docent, Universiteit Tilburg

Biografie
Elisabeth promoveerde in de affectieve en cognitive neurowetenschappen (2015, cum laude) bij Tilburg University. Haar interessegebied is hoe de hersenen en het lichaam reageren in emotionele situaties, en hoe je dit objectief kan meten met behulp van o.a. psychofysiologische technieken. Ze kwam in aanraking met het probleem van prikangst toen ze ging werken bij Sanquin. Daar is ze nu groepsleider Donor Cognition bij het Donor Medicine Research departement. Ze kreeg een onderzoeksbeurs voor de FAINT study, die nu loop bij Tilburg University, waar ze assistant professor is bij het Cognitive Science & Artificial Intelligence departement. Samen met co-founders Cindy van Goor en Judita Rudokaite en partners Sanquin en Tilburg University heeft ze AINAR opgericht, de start-up achter de AINAR game.

Samenvatting
Duizeligheid, misselijkheid, paniek, hartkloppingen, overgeven, stress, flauwvallen…een greep uit de reacties waar mensen last van kunnen hebben als ze geprikt moeten worden. Waarschijnlijk herkent je dit uit de praktijk, gezien de hoge prevalentie van prikangst onder zowel volwassenen als kinderen. In het FAINT (FAcial INfrared Thermal imaging in the prevention of needle induced fainting) onderzoeken wij deze automatische psychologische en lichamelijke problemen die kunnen ontstaan bij het prikken. Dit hebben we gedaan door bloeddonors gedurende de gehele bloeddonatie te filmen, met zowel een warmtebeeldcamera als een digitale camera, en ze zelf te laten rapporteren hoe ze zich voelden.

Het doel van de studie is het ontwikkelen van een Artificieel Intelligentie algoritme dat in staat is om vroege, nog onbewuste signalen van angst of vasovagale reacties te meten in het gezicht, nog voordat de persoon ze zelf als problematisch ervaart. ‘Deep learning’ technieken zijn erg populair voor de automatische classificatie van afbeeldingen, omdat ze in staat zijn te ‘leren’ welke kenmerken in de afbeelding relevant zijn voor de voorspelling van een gewenste uitkomst. Met behulp van deze methode kunnen we al in de wachtruimte voorspellen of iemand onwel gaat worden tijdens een prik, en we kunnen ook ‘zien’ hoe het met iemand gaat.

Een van de belangrijkste uitkomsten van de FAINT-studie is het AINAR-spel, dat als doel heeft om mensen te helpen om prikangst en vasovagale reacties (VVR) te overwinnen. Het algoritme wordt de kracht achter een zogenaamd ‘biofeedback’ element in de AINAR game: als het algoritme signalen van angst of vasovagale reacties ‘ziet’, dan zal het weer in het spel veranderen van lekker zonnig naar regen of zelfs sneeuw. De speler krijgt de taak om te zorgen dat het weer in het spelletje zonnig blijft. Biofeedbacktechniek is een beproefde techniek waarmee mensen kunnen leren om onbewuste lichamelijke en emotionele processen te beheersen. Door AINAR te spelen voorafgaand aan de behandeling, hopen we dat clienten rustig en met zelfvertrouwen de behandelkamer in kunnen stappen. In de nabije toekomst zal de effectiviteit van het AINAR spel bij donoren en patiënten worden getest bij Sanquin en het ETZ ziekenhuis in Tilburg, en met een grote prikpostorganisatie in Nederland.

22-Huis_in_’t_Veld-Elisabeth

14:45

Slaapapneu

Dr. Aarnoud Hoekema, Kaakchirurg, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen

Biografie
Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996 – 2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMC Groningen, 2001 – 2011). In 2007 promoveerde hij op het proefschrift “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneu onderzoek (ACTA & AMC). Aarnoud Hoekema was van 2008 tot en met 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Samenvatting
Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en gedeeltelijke of volledige obstructies van de ademweg tijdens de slaap. Het ziektebeeld heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de slaap van patiënt en partner, maar resulteert indien onbehandeld in vele gezondheidsrisico’s. Bij de behandeling van het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) staat de clinicus een groot arsenaal aan conservatieve, non-invasieve en chirurgische behandelmodaliteiten ter beschikking. Van oudsher werden de meeste patiënten behandeld middels Continuous Positive Airway Pressure of CPAP therapie. Chirurgische therapie werd vaak gereserveerd voor patiënten met uitgesproken anatomische afwijkingen in de bovenste luchtweg of wanneer een conservatieve behandeling niet slaagde. Behandeling van OSAS met Mandibulaire Repositie Apparaten (MRA) is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De rol van de tandarts en tandarts-specialist bij de behandeling van OSAS zal in deze voordracht uitgebreid uiteen worden gezet. In het tweede deel van deze voordracht zal aandacht worden besteed aan de achtergronden van OSAS bij kinderen en syndromale patiënten.

26-Hoekema-Aarnoud

14:45

Sondevoeding en gevolgen voor de mondhygiene

Aleida Bulsink, Preverbaal Logopedist, Vogellanden, Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde

Biografie
Aleida is preverbaal logopedist en werkzaam in Vogellanden, Centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde. In 1982 afgestudeerd als logopedist/akoepedist heeft zij zich vanaf 1989 gespecialiseerd in de kinder-neurorevalidatie. Sinds 2017 is zij tevens voedingskundige. Aleida is de motor geweest achter de oprichting van het eetteam kinderrevalidatie Zwolle en is nog steeds werkzaam in dit team. Daarnaast is zij voorzitter van de NVPL ( Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie) regio Noord Nederland. Als gastdocent verbonden aan de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim. Ook verzorgt zij incidenteel lesdagen voor de BT-academy.

Samenvatting
Sondevoeding is een levensreddende behandeling voor kinderen met voedingsproblematiek. Nu sondevoeding niet meer exclusief voor ziekenhuisopnames is zien wij steeds meer kinderen die met sondevoeding naar huis gaan. Dit biedt mooie mogelijkheden voor het kind en zijn gezin.

Het voeden via de sonde heeft echter invloed op de orale ontwikkeling van jonge kinderen. Als de mond niet wordt gebruikt voor het eten zien we naast de afwijkende motoriek ook vaak afwijkingen in de sensoriek van de mond. Beide heeft gevolgen voor de mondverzorging en vraagt speciale aandacht. Welke gevolgen zijn dat precies, welke adviezen kunnen worden gegeven en wat kunnen ouders/ verzorgers doen?

23-Bulsink-Aleida

14:45

Casuïstiek

14:45

SOLK vanuit psychosomatisch perspectief

Bregit Naafs, Psychosomatisch Fysiotherapeut , Bregit Naafs Psychosomatische Fysiotherapie

Biografie
Na mijn opleiding fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd in de manuele therapie. Vanwege het psychosomatische aspect van vele aanhoudende lichamelijke klachten heb ik opleidingen gevolgd in onder andere haptonomie, psychosomatische fysiotherapie, craniosacraal therapie, systeem therapie, mindfulness, Sherborne en ademhalingstherapie.
Ik behandel gedurende 35 jaar met veel plezier volwassenen en kinderen met SOLK klachten in de eerste lijn.

Samenvatting
In mijn voordracht zal ik inzicht geven hoe vanuit de overspanning diverse Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten kunnen ontstaan. Welke patronen in ons denken, voelen en doen deze klachten kunnen doen toenemen en verminderen.

Het is een praktijkgerichte voordracht met  voorbeelden uit mijn praktijk, waarbij de toehoorders ook middels oefeningen en ervaringen inzicht kunnen  krijgen in de (ont)spanning van hun eigen lichaam en van hun cliënten.

Vragen die spelen bij SOLK:

  • Wat maakt dat sommige cliënten, ondanks de hulp van meerdere hulpverleners, niet herstellen van hun lichamelijke klachten en er geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden wordt?
  • Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van deze unieke klachten, op juist dit moment in het leven van de cliënt?

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten worden ook wel functionele klachten genoemd. De klacht maakt ons iets duidelijk, heeft een functie. Door te luisteren naar het lichaam, samen te werken met de signalen, kunnen we inzicht krijgen in ons (verstoorde) denken, voelen en doen en onze gezondheid positief beïnvloeden.

Mensen met SOLK ervaren wisselende lichamelijke klachten verspreid over het gehele lichaam. Ik bespreek de structuren en patronen die een sterke invloed op hebben op het ontstaan van deze klachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De vele lichamelijke klachten geven grote onzekerheid en maken angstig. Het is moeilijk om met deze emoties om te gaan. Cliënten gaan al hun kwaliteiten inzetten om met deze emoties om te gaan en de taken in het leven vol te houden. Meestal komen ze hierdoor in hun overlevingsstrategieën terecht. Het is belangrijk om te onderscheiden wat is een overlevingsstrategie en welk gedrag is passend bij de huidige situatie?                                                                                                                                 Door de stress is het moeilijk om onze gedachten en onze aandacht te besturen. De onrust in ons hoofd kost veel energie en tijd en doet de klachten toenemen. Zo komt men in een negatieve spiraal die moeilijk zelf te veranderen is.

Ik bespreek hoe men uit de spiraal van spanning kan blijven en wat ik in de praktijk toepas bij cliënten met SOLK om de complexe samenwerking tussen denken-voelen-doen weer in balans te krijgen, zodat het lichaam kan herstellen en men weer van het leven kan genieten.

Bregit Naafs

15:45

Pauze

16:15 - 17:15 Parallelronde 2

16:15

Speeksel en de droge mond

Dr. Derk Jan Jager, Tandarts Maxillofaciale Prothetiek, Speekselspreekuur

Biografie
Derk Jan heeft in 2005 de studie tandheelkunde in Groningen afgerond en is 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. In 2014 heeft hij de opleiding tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond en in 2016 de opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP). Hij is werkzaam bij de afdeling MKA van het AmsterdamUMC. Hij verzorgt ook het “Speekselspreekuur” waar patiënten met uiteenlopende speeksel gerelateerde klachten gezien worden. Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met onder andere het syndroom van Sjögren

Samenvatting
In deze parallelsessie wordt ingegaan op de rol die speeksel heeft in het beschermen van de dentitie tegen bijvoorbeeld slijtage, tanderosie en cariës. Er zal worden besproken hoe u achterhaald of uw patiënt last heeft van een hyposalivatie of een xerostomie en hoe u een speekselonderzoek in de praktijk uitvoert. Eenvoudig te gebruiken vragenlijsten en mondonderzoek technieken worden aangeleerd. Daarnaast worden meerdere casus besproken waarbij de nadruk zal liggen op de “onverklaarbare” gebitsproblematiek en de rol van speeksel in het ontstaan van deze problemen, zowel bij kinderen als bij de bijzondere zorggroepen. Daarnaast wordt de effectiviteit en werkingsmechanisme van verschillende beschermende en hydraterende en beschermende producten besproken. Ter afsluiting zullen behandelstrategieën worden besproken voor patiënten waarbij preventie en natuurlijke afweer niet afdoende bleken te zijn.

25-Jager-Derk_Jan

16:15

Overwin prikangst met AINAR

Dr. Elisabeth Huis in t Veld, docent, Universiteit Tilburg

Biografie
Elisabeth promoveerde in de affectieve en cognitive neurowetenschappen (2015, cum laude) bij Tilburg University. Haar interessegebied is hoe de hersenen en het lichaam reageren in emotionele situaties, en hoe je dit objectief kan meten met behulp van o.a. psychofysiologische technieken. Ze kwam in aanraking met het probleem van prikangst toen ze ging werken bij Sanquin. Daar is ze nu groepsleider Donor Cognition bij het Donor Medicine Research departement. Ze kreeg een onderzoeksbeurs voor de FAINT study, die nu loop bij Tilburg University, waar ze assistant professor is bij het Cognitive Science & Artificial Intelligence departement. Samen met co-founders Cindy van Goor en Judita Rudokaite en partners Sanquin en Tilburg University heeft ze AINAR opgericht, de start-up achter de AINAR game.

Samenvatting
Duizeligheid, misselijkheid, paniek, hartkloppingen, overgeven, stress, flauwvallen…een greep uit de reacties waar mensen last van kunnen hebben als ze geprikt moeten worden. Waarschijnlijk herkent je dit uit de praktijk, gezien de hoge prevalentie van prikangst onder zowel volwassenen als kinderen. In het FAINT (FAcial INfrared Thermal imaging in the prevention of needle induced fainting) onderzoeken wij deze automatische psychologische en lichamelijke problemen die kunnen ontstaan bij het prikken. Dit hebben we gedaan door bloeddonors gedurende de gehele bloeddonatie te filmen, met zowel een warmtebeeldcamera als een digitale camera, en ze zelf te laten rapporteren hoe ze zich voelden.

Het doel van de studie is het ontwikkelen van een Artificieel Intelligentie algoritme dat in staat is om vroege, nog onbewuste signalen van angst of vasovagale reacties te meten in het gezicht, nog voordat de persoon ze zelf als problematisch ervaart. ‘Deep learning’ technieken zijn erg populair voor de automatische classificatie van afbeeldingen, omdat ze in staat zijn te ‘leren’ welke kenmerken in de afbeelding relevant zijn voor de voorspelling van een gewenste uitkomst. Met behulp van deze methode kunnen we al in de wachtruimte voorspellen of iemand onwel gaat worden tijdens een prik, en we kunnen ook ‘zien’ hoe het met iemand gaat.

Een van de belangrijkste uitkomsten van de FAINT-studie is het AINAR-spel, dat als doel heeft om mensen te helpen om prikangst en vasovagale reacties (VVR) te overwinnen. Het algoritme wordt de kracht achter een zogenaamd ‘biofeedback’ element in de AINAR game: als het algoritme signalen van angst of vasovagale reacties ‘ziet’, dan zal het weer in het spel veranderen van lekker zonnig naar regen of zelfs sneeuw. De speler krijgt de taak om te zorgen dat het weer in het spelletje zonnig blijft. Biofeedbacktechniek is een beproefde techniek waarmee mensen kunnen leren om onbewuste lichamelijke en emotionele processen te beheersen. Door AINAR te spelen voorafgaand aan de behandeling, hopen we dat clienten rustig en met zelfvertrouwen de behandelkamer in kunnen stappen. In de nabije toekomst zal de effectiviteit van het AINAR spel bij donoren en patiënten worden getest bij Sanquin en het ETZ ziekenhuis in Tilburg, en met een grote prikpostorganisatie in Nederland.

22-Huis_in_’t_Veld-Elisabeth

16:15

Slaapapneu

Dr. Aarnoud Hoekema, Kaakchirurg, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen

Biografie
Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996 – 2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMC Groningen, 2001 – 2011). In 2007 promoveerde hij op het proefschrift “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneu onderzoek (ACTA & AMC). Aarnoud Hoekema was van 2008 tot en met 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Samenvatting
Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en gedeeltelijke of volledige obstructies van de ademweg tijdens de slaap. Het ziektebeeld heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de slaap van patiënt en partner, maar resulteert indien onbehandeld in vele gezondheidsrisico’s. Bij de behandeling van het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) staat de clinicus een groot arsenaal aan conservatieve, non-invasieve en chirurgische behandelmodaliteiten ter beschikking. Van oudsher werden de meeste patiënten behandeld middels Continuous Positive Airway Pressure of CPAP therapie. Chirurgische therapie werd vaak gereserveerd voor patiënten met uitgesproken anatomische afwijkingen in de bovenste luchtweg of wanneer een conservatieve behandeling niet slaagde. Behandeling van OSAS met Mandibulaire Repositie Apparaten (MRA) is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De rol van de tandarts en tandarts-specialist bij de behandeling van OSAS zal in deze voordracht uitgebreid uiteen worden gezet. In het tweede deel van deze voordracht zal aandacht worden besteed aan de achtergronden van OSAS bij kinderen en syndromale patiënten.

26-Hoekema-Aarnoud

16:15

Sondevoeding en gevolgen voor de mondhygiene

Aleida Bulsink, Preverbaal Logopedist, Vogellanden, Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde

Biografie
Aleida is preverbaal logopedist en werkzaam in Vogellanden, Centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde. In 1982 afgestudeerd als logopedist/akoepedist heeft zij zich vanaf 1989 gespecialiseerd in de kinder-neurorevalidatie. Sinds 2017 is zij tevens voedingskundige. Aleida is de motor geweest achter de oprichting van het eetteam kinderrevalidatie Zwolle en is nog steeds werkzaam in dit team. Daarnaast is zij voorzitter van de NVPL ( Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie) regio Noord Nederland. Als gastdocent verbonden aan de opleiding Logopedie van Hogeschool Windesheim. Ook verzorgt zij incidenteel lesdagen voor de BT-academy.

Samenvatting
Sondevoeding is een levensreddende behandeling voor kinderen met voedingsproblematiek. Nu sondevoeding niet meer exclusief voor ziekenhuisopnames is zien wij steeds meer kinderen die met sondevoeding naar huis gaan. Dit biedt mooie mogelijkheden voor het kind en zijn gezin.

Het voeden via de sonde heeft echter invloed op de orale ontwikkeling van jonge kinderen. Als de mond niet wordt gebruikt voor het eten zien we naast de afwijkende motoriek ook vaak afwijkingen in de sensoriek van de mond. Beide heeft gevolgen voor de mondverzorging en vraagt speciale aandacht. Welke gevolgen zijn dat precies, welke adviezen kunnen worden gegeven en wat kunnen ouders/ verzorgers doen?

23-Bulsink-Aleida

16:15

Casuïstiek

16:15

SOLK vanuit psychosomatisch perspectief

Bregit Naafs, Psychosomatisch Fysiotherapeut , Bregit Naafs Psychosomatische Fysiotherapie

Biografie
Na mijn opleiding fysiotherapie heb ik mij gespecialiseerd in de manuele therapie. Vanwege het psychosomatische aspect van vele aanhoudende lichamelijke klachten heb ik opleidingen gevolgd in onder andere haptonomie, psychosomatische fysiotherapie, craniosacraal therapie, systeem therapie, mindfulness, Sherborne en ademhalingstherapie.
Ik behandel gedurende 35 jaar met veel plezier volwassenen en kinderen met SOLK klachten in de eerste lijn.

Samenvatting
In mijn voordracht zal ik inzicht geven hoe vanuit de overspanning diverse Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten kunnen ontstaan. Welke patronen in ons denken, voelen en doen deze klachten kunnen doen toenemen en verminderen.

Het is een praktijkgerichte voordracht met  voorbeelden uit mijn praktijk, waarbij de toehoorders ook middels oefeningen en ervaringen inzicht kunnen  krijgen in de (ont)spanning van hun eigen lichaam en van hun cliënten.

Vragen die spelen bij SOLK:

  • Wat maakt dat sommige cliënten, ondanks de hulp van meerdere hulpverleners, niet herstellen van hun lichamelijke klachten en er geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden wordt?
  • Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van deze unieke klachten, op juist dit moment in het leven van de cliënt?

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten worden ook wel functionele klachten genoemd. De klacht maakt ons iets duidelijk, heeft een functie. Door te luisteren naar het lichaam, samen te werken met de signalen, kunnen we inzicht krijgen in ons (verstoorde) denken, voelen en doen en onze gezondheid positief beïnvloeden.

Mensen met SOLK ervaren wisselende lichamelijke klachten verspreid over het gehele lichaam. Ik bespreek de structuren en patronen die een sterke invloed op hebben op het ontstaan van deze klachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De vele lichamelijke klachten geven grote onzekerheid en maken angstig. Het is moeilijk om met deze emoties om te gaan. Cliënten gaan al hun kwaliteiten inzetten om met deze emoties om te gaan en de taken in het leven vol te houden. Meestal komen ze hierdoor in hun overlevingsstrategieën terecht. Het is belangrijk om te onderscheiden wat is een overlevingsstrategie en welk gedrag is passend bij de huidige situatie?                                                                                                                                 Door de stress is het moeilijk om onze gedachten en onze aandacht te besturen. De onrust in ons hoofd kost veel energie en tijd en doet de klachten toenemen. Zo komt men in een negatieve spiraal die moeilijk zelf te veranderen is.

Ik bespreek hoe men uit de spiraal van spanning kan blijven en wat ik in de praktijk toepas bij cliënten met SOLK om de complexe samenwerking tussen denken-voelen-doen weer in balans te krijgen, zodat het lichaam kan herstellen en men weer van het leven kan genieten.

Bregit Naafs

17:15

Afsluiting en borrel