arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

vrijdag 12 nov

08:30

Registratie en ontvangst in de Apenheul

09:00

Opening en introductie

09:15

Parodontologie bij kinderen

Dr. Ilara Zerbo, Parodontoloog Nvvp, Parodontologische kliniek Den Haag

Ilara Zerbo studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Londen. In 1998 verhuisde zij naar Nederland, waar ze van 1999 tot 2010 bij het Centrum voor Implantologie en Parodontologie Amstelveen werkzaam was. In 2004 promoveerde ze aan de ACTA Amsterdam op het onderwerp botaugmentatie. Vijf jaar later rondde ze de master opleiding tot parodontoloog af. Sindsdien is ze werkzaam als parodontoloog NVvP in de Parodontologische Kliniek Den Haag. Sinds april 2019 is ze voorzitter van de NVvP.

33-Zerbo-Ilara

10:00

Prothetiek bij patiënten met een handicap

Drs. Iris Bosgra-Sparreboom, tandarts-MFP, SBT Amsterdam

Iris Bosgra-Sparreboom werkt als tandarts Maxillofaciale Prothetiek (MFP) bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam, is daar tevens hoofd van de afdeling MFP/TMD en coördineert de opleiding tot tandarts MFP. Na het afronden van haar studie Tandheelkunde in 2007 (Radboud Universiteit Nijmegen) raakte zij al snel geïnteresseerd in de Bijzondere Tandheelkunde en ging als junior tandarts aan de slag bij het CBT Rijnmond. Hier heeft zij zowel patiënten met een beperking als kinderen met angst onder behandeling gehad tot zij besloot zich te storten op de Maxillofaciale  Prothetiek. Ze rondde haar opleiding tot tandarts MFP in 2014 af en behandelt sindsdien onder andere patiënten met complexe prothetische problematiek, aangeboren of verworven afwijkingen en hoofd-hals oncologische patiënten. Zij is als tandarts MFP lid van het schisisteam Amsterdam UMC en neemt deel aan verschillende pre-prothetische spreekuren in de regio Amsterdam. Hiernaast is ze bestuurslid en lid opleidingscommissie van de NVGPT.

Foto Iris Sparreboom

10:45

Uitreiking NVvK Elmex scriptieprijs

11:00

Pauze

Groep 1

11:30

Waarom vlooien apen?

Drs. Patrick van Veen, gedragsbioloog

Apemanagement neemt sociaal gedrag als uitgangspunt voor het oplossen van problemen in organisaties. Een van de belangrijkste oorzaken van problemen is namelijk ons eigen sociale gedrag. De wijze waarop wij proberen te overleven in een organisatie verhindert regelmatig het goed functioneren van onszelf, maar ook van de groep. Problemen worden echter zelden benaderd vanuit ons eigen (sociale) gedrag. Een oplossing is om sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen te bestuderen en onszelf daaraan te spiegelen. We maken daarbij gebruik van een andere sociale groep waarover we een uitgebreide kennis bezitten: de apen. De overeenkomsten zijn nog steeds in ons gedrag aanwezig. Apen kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen, omdat ze een model vormen voor ons sociale gedrag. Tijdens zijn lezingen stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal en gaat hij rondom verschillende thema’s in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Foto Patrick

12:15

Primatenvoeding in relatie tot tandgezondheid

Drs. Anouck Fens, voedingskundige, Apenheul

Anouk Fens is één van de twee nutritionisten (voedingskundigen) werkzaam in een Nederlandse dierentuin. Sinds 2015 is Anouk verantwoordelijk voor de voeding van de diercollectie binnen Stichting Apenheul. Haar liefde voor dieren begon echter al heel vroeg: jeugdfoto’s vol dieren, spreekbeurten over het Wereld Natuur Fonds en een eerste bijbaantje in een dierenspeciaalzaak. Om van haar passie haar werk te kunnen maken start Anouk na het behalen van het VWO diploma met de bacheloropleiding Diermanagement aan de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences te Leeuwarden. Gedurende de opleiding specialiseert ze zich in management en onderzoek binnen dierentuinen. Al snel merkt ze het belang van voeding binnen optimaal management van dieren in gevangenschap. De passie voor dierentuinvoeding is geboren; Anouk werkt naast haar studie voor de voedingskundige van Diergaarde Blijdorp en studeert af op zwangerschapsdiabetes bij dwergapen. De passie voor diervoeding wordt voortgezet door het volgen van een master opleiding in Animal Nutrition aan de Wageningen University & Research. Tijdens haar studie in Wageningen doet zij verschillende onderzoeken naar o.a. voeding van herbivoren in Zuid Afrika en voeding voor jonge papegaaien in Loro Parque op Tenerife. Binnen Apenheul is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voeding voor de dieren, die middels haar maatwerk diëten wordt aangeboden. Ook stuurt ze de centrale voedselkeuken aan waar dagelijks het eten voor alle dieren bereid wordt. De liefde voor dierentuinvoeding rijkt verder dan alleen Apenheul. Naast haar werk in Apenheul vond Anouk haar weg terug naar Leeuwarden waar zij enkele jaren verantwoordelijk was voor het doceren van het vak diervoeding. Verder is ze vice voorzitter van een groep voedingsspecialisten van Europese dierentuinen. Met een mix van kennis, ervaring en een hoop enthousiasme neemt Anouk u in haar verhaal mee achter de schermen van een dierentuin vanuit het oogpunt van de nutritionist. Aan de hand van haar bekwaamheid op het gebied van diervoeding in de moderne dierentuin behandelt ze maatschappelijke vraagstukken op het gebied van humane voeding. Laat u meevoeren in de wereld van de voeding voor exotische diersoorten en u zult verrast zijn door de parallellen met onze dagelijkse voeding.
Kernwoorden: dieren – voeding – dierentuin– dieet

Foto Anouk

Groep 2

11:30

Rondleiding Apenheul

12:45

Lunch

Groep 1

13:45

Rondleiding Apenheul

Groep 2

13:45

Waarom vlooien apen?

Drs. Patrick van Veen, gedragsbioloog

Apemanagement neemt sociaal gedrag als uitgangspunt voor het oplossen van problemen in organisaties. Een van de belangrijkste oorzaken van problemen is namelijk ons eigen sociale gedrag. De wijze waarop wij proberen te overleven in een organisatie verhindert regelmatig het goed functioneren van onszelf, maar ook van de groep. Problemen worden echter zelden benaderd vanuit ons eigen (sociale) gedrag. Een oplossing is om sociale groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen te bestuderen en onszelf daaraan te spiegelen. We maken daarbij gebruik van een andere sociale groep waarover we een uitgebreide kennis bezitten: de apen. De overeenkomsten zijn nog steeds in ons gedrag aanwezig. Apen kunnen ons helpen ons eigen complexe sociale gedrag te ontcijferen en te begrijpen, omdat ze een model vormen voor ons sociale gedrag. Tijdens zijn lezingen stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal en gaat hij rondom verschillende thema’s in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Foto Patrick

14:30

Primatenvoeding in relatie tot tandgezondheid

Drs. Anouck Fens, voedingskundige, Apenheul

Anouk Fens is één van de twee nutritionisten (voedingskundigen) werkzaam in een Nederlandse dierentuin. Sinds 2015 is Anouk verantwoordelijk voor de voeding van de diercollectie binnen Stichting Apenheul. Haar liefde voor dieren begon echter al heel vroeg: jeugdfoto’s vol dieren, spreekbeurten over het Wereld Natuur Fonds en een eerste bijbaantje in een dierenspeciaalzaak. Om van haar passie haar werk te kunnen maken start Anouk na het behalen van het VWO diploma met de bacheloropleiding Diermanagement aan de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences te Leeuwarden. Gedurende de opleiding specialiseert ze zich in management en onderzoek binnen dierentuinen. Al snel merkt ze het belang van voeding binnen optimaal management van dieren in gevangenschap. De passie voor dierentuinvoeding is geboren; Anouk werkt naast haar studie voor de voedingskundige van Diergaarde Blijdorp en studeert af op zwangerschapsdiabetes bij dwergapen. De passie voor diervoeding wordt voortgezet door het volgen van een master opleiding in Animal Nutrition aan de Wageningen University & Research. Tijdens haar studie in Wageningen doet zij verschillende onderzoeken naar o.a. voeding van herbivoren in Zuid Afrika en voeding voor jonge papegaaien in Loro Parque op Tenerife. Binnen Apenheul is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voeding voor de dieren, die middels haar maatwerk diëten wordt aangeboden. Ook stuurt ze de centrale voedselkeuken aan waar dagelijks het eten voor alle dieren bereid wordt. De liefde voor dierentuinvoeding rijkt verder dan alleen Apenheul. Naast haar werk in Apenheul vond Anouk haar weg terug naar Leeuwarden waar zij enkele jaren verantwoordelijk was voor het doceren van het vak diervoeding. Verder is ze vice voorzitter van een groep voedingsspecialisten van Europese dierentuinen. Met een mix van kennis, ervaring en een hoop enthousiasme neemt Anouk u in haar verhaal mee achter de schermen van een dierentuin vanuit het oogpunt van de nutritionist. Aan de hand van haar bekwaamheid op het gebied van diervoeding in de moderne dierentuin behandelt ze maatschappelijke vraagstukken op het gebied van humane voeding. Laat u meevoeren in de wereld van de voeding voor exotische diersoorten en u zult verrast zijn door de parallellen met onze dagelijkse voeding.
Kernwoorden: dieren – voeding – dierentuin– dieet

Foto Anouk

15:00

Pauze

Parallelronde 1

15:30

Mensen met syndromen bij de tandarts

Dr. Petra Zwijnenburg, klinisch geneticus, kinderarts, Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Petra Zwijnenburg is als kinderarts-klinisch geneticus werkzaam in AmsterdamUMC. Zij ziet veel kinderen met aangeboren afwijkingen of een achterblijvende groei of ontwikkeling met de vraagstelling of er sprake is van een syndromale aandoening en vervolgt kinderen met een syndromale aandoening. Dankzij vooruitgang in de diagnostische mogelijkheden en groei van inzicht in de genetica is steeds vaker mogelijk een oorzaak voor klachten of verschijnselen vast te stellen.  Naast patiëntenzorg is ze actief betrokken bij het onderwijs aan de Geneeskunde faculteit (VUmc) en de organisatie van expertise rondom zeldzame aandoeningen.

In haar voordracht komt naar voren wat het belang kan zijn van het vaststellen of uitsluiten van een syndromale aandoening, wat aanwijzingen kunnen zijn voor een syndromale aandoening, ook bij onderzoek van het gebit en hoe je kunt nagaan of een syndromale aandoening van belang is voor de behandeling.

foto

15:30

Borderline

Dr. Joost Hutsebaut, klinisch psycholoog, de Viersprong / Kenniscentrum

Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog. Hij studeerde en promoveerde aan de KU Leuven. Sinds 2004 werkt hij bij de Viersprong, een topklinische instelling voor de diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen met persoonlijkheids- en gedragsproblematiek. Hij heeft steeds gewerkt met jongeren met Borderline persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 2010 is hij deels verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (Trimbos-instituut). Hij doet ook onderzoek, onder meer naar instrumenten om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in te schatten. Sinds 2020 is hij eveneens verbonden aan de Tilburg University, waar hij het vak ‘Behandelmethoden’ geeft.

Joost Hutsebaut Foto

15:30

Antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking

Dr. Sylvie Beumer, arts voor verstandelijk gehandicapten, Erasmus MC

Sylvie Beumer is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Naast werkzaam te zijn in de patiëntenzorg is zij sinds 2016 onderzoeker bij de Academische Werkplaats GOUD (Academische werkplaats – GOUD Onbeperkt Gezond). GOUD is een samenwerkingsverband tussen de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC en drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, namelijk Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Als promovenda is zij betrokken bij een grote studie naar het afbouwen van antipsychotica. Binnen deze studie doet zij onderzoek naar de vraag waarom afbouwen van antipsychotica vaak niet lukt bij mensen met een verstandelijke beperking die wegens probleemgedrag een antipsychoticum voorgeschreven hebben gekregen. Een korte uitleg over deze studie kunt u hier vinden: Onderzoek 3: Afbouw antipsychotica – GOUD Onbeperkt Gezond.

37-Beumer-Sylvie

15:30

GC met GIC toepassingen in kindertandheelkunde

GC & Dr. Daniela Hesse, kindertandarts, ACTA, Amsterdam

Dr. Daniela Hesse studied dentistry in the University of Sao Paulo, Brazil. After that, she followed the Master and PhD programmes in Dental Sciences with emphasis in Paediatric Dentistry, also in the University of Sao Paulo, Brazil. Her PhD thesis was carried out in collaboration with ACTA, and during this time she did an internship at ACTA. In 2015 she moved to the Netherlands and since then she has been working as an Assistant Professor at the Department of Paediatric Dentistry at ACTA. Her research is mainly in the fields of Paediatric Dentistry, Cariology and Dental Materials applied to Paediatric Dentistry.

38-Hesse-Daniela

15:30

Casuistiek

Parallelronde 2

16:30

Mensen met syndromen bij de tandarts

Dr. Petra Zwijnenburg, klinisch geneticus, kinderarts, Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Petra Zwijnenburg is als kinderarts-klinisch geneticus werkzaam in AmsterdamUMC. Zij ziet veel kinderen met aangeboren afwijkingen of een achterblijvende groei of ontwikkeling met de vraagstelling of er sprake is van een syndromale aandoening en vervolgt kinderen met een syndromale aandoening. Dankzij vooruitgang in de diagnostische mogelijkheden en groei van inzicht in de genetica is steeds vaker mogelijk een oorzaak voor klachten of verschijnselen vast te stellen.  Naast patiëntenzorg is ze actief betrokken bij het onderwijs aan de Geneeskunde faculteit (VUmc) en de organisatie van expertise rondom zeldzame aandoeningen.

In haar voordracht komt naar voren wat het belang kan zijn van het vaststellen of uitsluiten van een syndromale aandoening, wat aanwijzingen kunnen zijn voor een syndromale aandoening, ook bij onderzoek van het gebit en hoe je kunt nagaan of een syndromale aandoening van belang is voor de behandeling.

foto

16:30

Borderline

Dr. Joost Hutsebaut, klinisch psycholoog, de Viersprong / Kenniscentrum

Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog. Hij studeerde en promoveerde aan de KU Leuven. Sinds 2004 werkt hij bij de Viersprong, een topklinische instelling voor de diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen met persoonlijkheids- en gedragsproblematiek. Hij heeft steeds gewerkt met jongeren met Borderline persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 2010 is hij deels verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (Trimbos-instituut). Hij doet ook onderzoek, onder meer naar instrumenten om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in te schatten.

Joost Hutsebaut Foto

16:30

Het gebruik van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking

Dr. Sylvie Beumer, arts voor verstandelijk gehandicapten, Erasmus MC

Sylvie Beumer is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Naast werkzaam te zijn in de patiëntenzorg is zij sinds 2016 onderzoeker bij de Academische Werkplaats GOUD (Academische werkplaats – GOUD Onbeperkt Gezond). GOUD is een samenwerkingsverband tussen de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC en drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, namelijk Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Als promovenda is zij betrokken bij een grote studie naar het afbouwen van antipsychotica. Binnen deze studie doet zij onderzoek naar de vraag waarom afbouwen van antipsychotica vaak niet lukt bij mensen met een verstandelijke beperking die wegens probleemgedrag een antipsychoticum voorgeschreven hebben gekregen. Een korte uitleg over deze studie kunt u hier vinden: Onderzoek 3: Afbouw antipsychotica – GOUD Onbeperkt Gezond.

37-Beumer-Sylvie

16:30

GC met GIC toepassingen in kindertandheelkunde

GC & Dr. Daniela Hesse, kindertandarts, ACTA, Amsterdam

Dr. Daniela Hesse studied dentistry in the University of Sao Paulo, Brazil. After that, she followed the Master and PhD programmes in Dental Sciences with emphasis in Paediatric Dentistry, also in the University of Sao Paulo, Brazil. Her PhD thesis was carried out in collaboration with ACTA, and during this time she did an internship at ACTA. In 2015 she moved to the Netherlands and since then she has been working as an Assistant Professor at the Department of Paediatric Dentistry at ACTA. Her research is mainly in the fields of Paediatric Dentistry, Cariology and Dental Materials applied to Paediatric Dentistry.

38-Hesse-Daniela

16:30

Casuistiek

17:30

Afsluiting, borrel, diner en feestavond

zaterdag 13 nov

08:15

Ontvangst in Bilderberg Hotel De Keizerskroon

Vergaderingen

08:30

Algemene ledenvergadering NVvK

09:30

Algemene ledenvergadering VMBZ

10:30

Pauze

Elinor Bouvy-Berends _large

Drs. Elinor Bouvy-Berends, oud-tandarts gehandicaptenzorg

Moderator

10:45

Uitreiking VMBZ Peter Makkes prijs

11:00

Affectfobietherapie. Het impliciete beeld van de tandarts.

Dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychologenpraktijk Q.D. van Dam

Dr. Quin (Q.D) van Dam, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, Affectfobie therapeut en supervisor, heeft een eigen praktijk in Reeuwijk. Hij verzorgt onderwijs over affectfobietherapie en angst voor de dood. In 2016 publiceerde hij het boek Affectfobietherapie in de praktijk. (Amsterdam: Hogrefe).

foto Quin

11:45

Mediawijs in 45 minuten: waarom komt er zoveel onzin in het nieuws?

Drs. Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur, De Volkskrant

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij De Volkskrant. Opgeleid als cultureel antropoloog en historicus was hij in het verleden was onder meer werkzaam bij de NOS, de VPRO, Quest, de universiteitskranten Delta en Folia en New Scientist NL, waar hij hoofdredacteur was. Voor de Volkskrant versloeg hij onder meer de affaire Diederik Stapel en de daarop volgende beweging naar open science. In zijn commentaar- en opiniestukken, maar ook in zijn factcheckfilmpjes en op zijn weblog, toont hij zich een scherp maar ook humoristisch criticus van pseudowetenschap, broddeljournalistiek, universitaire pr en  opschepperij over onderzoek.

Foto Maarten

12:30

Het oraal microbioom, wat is het en wat heb je er aan?

Dr. Bastiaan Krom, Universitair Hoofddocent, ACTA, Preventieve Tandheelkunde, Amsterdam

Dr. B.P. Krom is moleculair microbioloog en universitair hoofddocent bij de afdeling preventieve tandheelkunde van het ACTA. Dr Krom is betrokken bij het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs binnen het huidige ACTA curriculum, met name op het gebied van academische vorming. Daarnaast voert hij onderzoek uit naar de rol van schimmels in het orale ecosysteem in gezondheid en ziekte.

foto Bastiaan Krom

13:15

Lunch en afsluiting