arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2024

vrijdag 22 mrt

08:30

Registratie en ontvangst met koffie

09:00

Opening

09:00

Opening

Moderator Cyriëlle Jongkind

Biografie

Cyriëlle Jongkind heeft geen makkelijke voornaam voor een kindertandarts horen we je denken. En toch weten patiëntjes het altijd goed te onthouden: niet Mariëlle, maar Cyriëlle.

Ze is in 2010 afgestudeerd als tandarts aan de Rijks Universiteit in Groningen. Ze heeft een paar jaar gewerkt als algemeen practicus, maar ging al snel haar hart volgen. Van 2013 tot en met 2016 heeft ze de differentiatie tot tandarts-pedodontoloog gevolgd. Ze is eigenaar van verwijspraktijk Jongkind Kindertandheelkunde in Hoogezand, vlakbij Groningen.
Naast haar eigen praktijk is ze ook docent en spreker voor verschillende organisaties. Het is haar missie om de kindertandheelkunde geen ondergeschoven kindje te laten worden in de grote en soms ook (te) snelle wereld van mondzorg. Laten we soms even vertragen en aandacht en tijd besteden aan onze jonge patiënt. Met veel passie vertelt ze graag over de kindertandheelkunde en probeert ze het enthousiasme voor goede kindertandheelkundige zorg bij andere professionals aan te wakkeren.
Hiervoor gebruikt ze, naast het doceren en spreken, onder andere het sociale medium Instagram. Velen volgen haar al op kindertandarts.jongkind en ze wordt dan ook gezien als een mini-influencer. Kindertandheelkunde is niet alleen tandheelkunde bij kinderen. Naast casuïstiek vind je daarom ook vele andere items op haar Instagram account en deelt ze regelmatig iets in haar Instagram-stories.

Mirjam Steinebach Fotografie_ (37)_kopie

09:15

Plenaire lezing 1: Eetstoornis ARFID

Dorian van Doorn-Comperen

Biografie

Dorian van Doorn – Comperen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit, te Nijmegen. Sinds geruime 7 jaar werkt zij bij SeysCentra, waar zij is begonnen als behandelaar. In 2021 ronde zij haar post master opleiding tot Orthopedagoog Generalist af. Inmiddels vervult zij sinds 3 jaar de functie van behandelcoördinator. Binnen dit takenpakket geeft zij ook EMDR-behandelingen en werkt zij graag vanuit een systemische/IMH- visie.

Samenvatting presentatie

Avoidant Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) is een van de eetstoornissen welke wordt beschreven in de DSM-5-TR. Personen met ARFID eten te weinig en/of dusdanig selectief dat zij niet kunnen voldoen aan hun voedingsbehoefte. Binnen ARFID worden drie profielen beschreven; gebrek aan interesse in voeding, vermijding van voeding vanwege de sensorische eigenschappen en angst voor de negatieve gevolgen van voeding.
De beeldvorming omtrent het ontstaan en huidig beeld van het eetprobleem wordt gedaan aan de hand van het bio-psycho-sociale model. De factoren die hierin naar voren komen, in combinatie met de profielen binnen ARFID, zijn richtinggevend voor behandeling. Ook zal aandacht zijn voor relatie tussen ARFID en behandelingen bij de tandarts.

 

10:00

Plenaire lezing 2: Orthodontie voor Kinderen met een Beperking: samen vooruitkijken

Paola Carvajal Monroy

Biografie

Paola behaalde in 2009 cum laude haar tandartsdiploma aan het ACTA (Amsterdam). In 2013 voltooide zij de specialistenopleiding Orthodontie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2016 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Muscle regeneration in the soft palate of the rat. Novel perspectives for cleft palate repair’. Sinds 2016 is zij werkzaam als orthodontist bij het ErasmusMC in Rotterdam. In 2021 voegde zij zich bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde in Het Martini Ziekenhuis in Groningen. In 2022 werd zij benoemd tot internationaal redacteur in de orthodontie van Face, het internationale tijdschrift van de “American Society of Maxillofacial Surgeons (ASMS)” en de “American Society of Craniofacial Surgeons (ASCFS)”. Momenteel richt zij zich op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van orthodontische behandelingen voor kinderen met speciale behoeften, waaronder verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

Samenvatting presentatie

Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vertonen vaak een hoge prevalentie van functionele afwijkingen en malocclusies, waardoor orthodontische behandeling van essentieel belang is. Echter, communicatie- en interactieproblemen, angst, sensorische informatieverwerkingsproblemen en andere comorbiditeiten kunnen de toegang tot orthodontische behandeling bemoeilijken.

Laten we, de enorme mogelijkheden verkennen die zich voordoen bij een aangepaste aanpak in de orthodontische behandeling van patiënten in deze bijzondere groep, waarbij we een verschil kunnen maken in hun leven. We zullen aan de hand van verschillende casuïstiek de voordelen en beperkingen van deze aanpak bespreken.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspirerende sessie en bij te dragen aan een positieve verandering in de orthodontische zorg voor kinderen met een beperking. Laten we samen een verschil maken!

 

 

 

Paola Carvajal Monroy

Paola Carvajal Monroy

10:45

Pauze

11:15

Plenaire lezing 3: Behandeling van speekselvloed bij Parkinson/ALS patienten

Maurits Hoonhorst

Biografie

Maurits Hoonhorst behaalde zijn academische graad aan de Faculteit der Geneeskunde, universiteit Groningen. In 2005 startte hij met behandelen van spasticiteit voor zowel intramurale als poliklinische zorg in revalidatiecentrum Vogellanden, Zwolle. Hij houdt zich vooral bezig met de revalidatie van neurologische aandoeningen en in het bijzonder de behandeling van spasticiteit, met o.a. botulinumtoxine, bij verworven hersenletsel zoals beroerte, multiple sclerose en traumatisch hersenletsel. Hij heeft ook ervaring met echogeleide botulinuminjecties in de speekselklieren voor de behandeling van sialorroe bij diverse neurologische aandoeningen.
Hij is intensief opgeleid in musculoskeletale echografie-diagnostiek en injectietechnieken door Dr. Kocer in Hôpital du Jura, Porrentruy, Zwitserland en door professor Berweck in München, Duitsland. Momenteel is hij een van de docenten van de Postdoctorale opleiding spasticiteit met Botulinetoxine (POBOT, Boerhaave nascholing LUMC) in Nederland.
Hij richt zich op innovatie en voortdurende ontwikkeling voor de behandeling van spasticiteit door het gebruik van nieuwe technieken zoals lachgas-sedatie tijdens echogeleide botulinum-injecties voor angstige patiënten.

Samenvatting presentatie 

De presentatie zal gaan over het mechanisme van overmatige speekselvloed, sialorrhoe. Naast het werkingsmechanismen ervan, zal ik ook inzoomen op de anatomie van de speekselklieren. Wat sialorrhoe doet bij de ziekte van Parkinson en ALS komt vervolgens aan bod, samen met een overzicht aan behandelopties. Ik zal mijn eigen ervaringen delen over de specifieke behandeling van sialorrhoe met Botuline Toxine.

 

Maurits Hoonhorst

12:00

Plenaire lezing 4: De invloed van medicatie in de mond

Erik van der Meij

Biografie

Erik H. van der Meij, MKA chirurg, hoofd-halsoncoloog, werd opgeleid tot MKA-chirurg aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam en promoveerde in 2002 op het mogelijk premaligne karakter van lichen planus van het mondslijmvlies. Hij was van 2004 tot 2008 als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Aldaar volgde hij een fellowship HoofdHals-Chirurgie/-Oncologie.

Sinds 2008 is hij als MKA-chirurg, hoofd-halsoncoloog werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). In het MCL is hij sinds 2020 tevens perifeer opleider voor de opleiding tot MKA-chirurg in het UMC Groningen. Vanaf 2022 is hij deeltijds werkzaam aan Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc.

Zijn aandachtsgebieden betreffen de hoofdhals-oncologie, speekselklierpathologie en de pathologie van de mondholte.

Samenvatting presentatie

Bijwerkingen van geneesmiddelen komen met enige regelmaat in en rond de mond voor. Meestal betreft het bijwerkingen van geneesmiddelen die door andere hulpverleners zijn voorgeschreven. Soms gaat het om lokale middelen die door de tandarts zijn toegediend. Orale bijwerkingen van geneesmiddelen zijn niet altijd even eenvoudig te herkennen. Tijdens deze voordracht worden aan de hand van casuïstiek de meest voorkomende orale bijwerkingen van geneesmiddelen besproken.

 

25- Erik van der Meij

12:45

Lunchpauze

13:45

Woord van de voorzitters NVvK VMBZ

14:00

Plenaire lezing 5: ACT in de Praktijk

Merle Wils en Maaike Welfing

Biografie

Merle Wils is opleider en trainer in Acceptance and Commitment Therapy/Training. Als opleider begeleidt ze samen met betrokken collega’s onder andere 1 tot 3 jarige coach- en therapie ACT opleidingen. Daarnaast begeleidt ze mensen individueel vanuit haar praktijk in Bergen (NH).

Als trainer werkt ze voor verschillende opdrachtgevers vanuit het ACT gedachtegoed aan het vergroten van veerkracht, het versterken van waardengericht werken & stress te (h)erkenning binnen MT’s.

De bewustwording en (h)erkenning van de interne context, het trainen van de ver-draagkracht en het bouwen van moed om waardengericht te handelen zijn richtinggevend voor haar werk.

 

Maaike Welfing werkt als psychosociaal therapeut, trainer en docent met ACT. Met het bevorderen en versterken van vitaliteit en flexibiliteit als doel is ze betrokken bij trajecten en projecten in zowel de gezondheidszorg als op het gebied van werk en welzijnswerk. Het resultaat is dat spanning, pijn, angst, traumatische ervaringen, onzekerheid, onenigheid en andere problematische toestanden niet langer hoeven te belemmeren. Wanneer het contact met dat wat echt als waardevol wordt ervaren zich herstelt, ontstaat de vrijheid te kiezen voor hoe men zelf verkiest te willen zijn.

 

Samenvatting presentatie

Introductie op ACT

Gedurende 45 minuten geven Merle Wils en Maaike Welfing een introductie op ACT, Acceptance and Commitment Training. ACT geniet de laatste jaren steeds meer bekendheid en dat is niet voor niets. Deze evidence based gedragsbenadering blijkt uitermate effectief als het gaat om het omgaan met verschillende belemmerende patronen die cliënten ervan weerhouden om te doen wat belangrijk voor ze is.  Zoals doen wat nodig is voor een gezond gebit bijvoorbeeld.

 

Spoileralert: na deze introductie wil je jouw cliënten niet meer op andere gedachten brengen en zelfs niet van hun angst afhelpen.

14:45

Pauze

Parallelronde 1

15:15

We gaan voor gaaf CBT Vogellanden

Jikke Bolman en Corine Blaauw

Biografie Jikke Bolman

Jikke Bolman (1980) is in 2004 afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam. Na het behalen van haar tandartsdiploma heeft zij in een algemene groepspraktijk gewerkt, waarbij de interesse in bijzondere doelgroepen werd gewekt. Sinds 2010 heeft zij de algemene praktijk verlaten en is zij overgestapt naar de bijzondere tandheelkunde. Momenteel is zij werkzaam binnen het kinderteam van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden, te Zwolle. Hier behandelt zij kinderen die verwezen worden in verband met extreme angst, jonge leeftijd in combinatie met een uitgebreid behandelplan, kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen. Haar specifieke aandacht betreft kinderen met selectief mutisme.

Biografie Corine Blaauw

Corine Blaauw (1981) is afgestudeerd als neuro-& revalidatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog & psychotherapeut kind en jeugd. Met veel plezier is zij werkzaam bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden Zwolle. Hier is zij betrokken bij de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren die bekend zijn met angst en/ of weerstand ten aanzien van een tandheelkundige behandeling of het verbeteren van de mondhygiëne. Corine heeft een systemische blik die zij graag combineert met haar creatieve manier van werken. Een van de leukste uitdagingen voor haar is om doelen die onmogelijk lijken toch mogelijk te maken.

Samenvatting presentatie

Bij het CBT Vogellanden wilden we graag het behandelaanbod efficiënter inrichten, betere resultaten behalen met Gewoon Gaaf en een start maken met Value- Based Health Care. Zo ontstond het idee om een behandelmap te ontwikkelen. De map wordt gestandaardiseerd en op maat aangeboden aan alle patiënten in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. In deze workshop nemen we je mee in de visie en werkwijze van het kinderteam CBT Vogellanden. Onderwerpen die aan bod komen: hoe stem je de behandeling zo goed mogelijk af op je patiënt, hoe betrek je ouders/verzorgers actief bij je plan én hoe optimaliseer je de werkprocessen in je praktijk. Jikke Bolman en Corine Blaauw delen graag hun ervaringen en kijken uit naar je komst!

Jikke Bolman

Jikke Bolman

Corine Blaauw

Corine Blaauw

15:15

Mondfotografie

Daan van Oort

Biografie

Daan van Oort (1973) is fotograaf en tandtechnicus. In 2000 heeft hij met het winnen van de ‘van Hamond’ prijs zijn specialisatie kroon- en brugwerk afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek.
Na 20 jaar veel ervaring op te hebben gedaan in de tandtechniek, opleiding in Nederland, België en Thailand van tandtechnici te hebben georganiseerd en leiding te hebben gegeven aan 4Dental CAM en 4Dental Arnhem is hij nu werkzaam als fotograaf.
In 2007 heeft hij zijn avondstudie fotografie afgerond aan de fotovakschool in Apeldoorn. Hij is nu een bekend spreker over dentale fotografie in Nederland na het schrijven van het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp (digitale mondfotografie “een praktische handleiding” ISBN 978 90 313 6875 4).
In 2018, 2020 2021 en 2023 publiceerde hij diverse fotoboeken en verscheen er een ‘Daan dentale fotografie’ magazine. Verder is hij betrokken bij de NVVRT (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde), het magazine ‘Oosterbeek beleeft’ en fotografeert hij o.a. voor de gemeente Renkum en het Airborne museum Hartestein.

Samenvatting presentatie

Dentale fotografie

Laten zien aan een patiënt wat er aan de hand is, overleg met een kaakchirurg, slijtage monitoren is allemaal mogelijk met dentale fotografie. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. Alleen hoe zorg je voor een bruikbaar beeld? Welke middel gebruik je? Een mobiele telefoon of een systeemcamera met ring-, of twinflitser? Waarom zien die foto’s op instagram en andere socialmedia er zo gelikt uit? Hoe doe je dat en wil ik dat ook?

In deze parallelronde heel veel informatie over het goed gebruiken van wangafhouders, spiegels en lipretractors en hoe ze optimaal te gebruiken. Een stukje ergonomie, AVG en instellingen van diverse systemen voor dentale fotografie. Heel veel mogelijkheden en antwoorden om uiteindelijk zelf te kiezen wat voor u de beste optie is

 

32-van_Oort-Daan

Daan van Oort

15:15

GC Europe: layering technique for Class IV restorations using a simple set of composites

Bob Elst

Tijdens deze workshop werken we met Essentie volgens een bepaalde step by step protocol.
Op deze manier is de voorspelbaarheid van het eindresultaat een feit . De kennismaking van de esthetische mogelijkheden en de properties van Essentia zullen na de workshop duidelijk zijn. Niet alleen zullen we een klasse 4 doen maar we zullen ook een presentatie doen waar de workflow omtrent een discoloratie aan bod komt. De uitzonderlijke esthetische mogelijkheden van Essentia zullen na de workshop voldoende inzicht geven om met veel plezier je eerste patiënt met Essentie te behandelen.

Bob Elst_GC Europe

15:15

Biokeramische sealers

Joerd van der Meer

Parallelronde 2

16:15

We gaan voor gaaf CBT Vogellanden

Jikke Bolman en Corine Blaauw

Biografie Jikke Bolman

Jikke Bolman (1980) is in 2004 afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam. Na het behalen van haar tandartsdiploma heeft zij in een algemene groepspraktijk gewerkt, waarbij de interesse in bijzondere doelgroepen werd gewekt. Sinds 2010 heeft zij de algemene praktijk verlaten en is zij overgestapt naar de bijzondere tandheelkunde. Momenteel is zij werkzaam binnen het kinderteam van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden, te Zwolle. Hier behandelt zij kinderen die verwezen worden in verband met extreme angst, jonge leeftijd in combinatie met een uitgebreid behandelplan, kinderen met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen. Haar specifieke aandacht betreft kinderen met selectief mutisme.

Biografie

Corine Blaauw (1981) is afgestudeerd als neuro-& revalidatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog & psychotherapeut kind en jeugd. Met veel plezier is zij werkzaam bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden Zwolle. Hier is zij betrokken bij de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren die bekend zijn met angst en/ of weerstand ten aanzien van een tandheelkundige behandeling of het verbeteren van de mondhygiëne. Corine heeft een systemische blik die zij graag combineert met haar creatieve manier van werken. Een van de leukste uitdagingen voor haar is om doelen die onmogelijk lijken toch mogelijk te maken.


Samenvatting presentatie

Bij het CBT Vogellanden wilden we graag het behandelaanbod efficiënter inrichten, betere resultaten behalen met Gewoon Gaaf en een start maken met Value- Based Health Care. Zo ontstond het idee om een behandelmap te ontwikkelen. De map wordt gestandaardiseerd en op maat aangeboden aan alle patiënten in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. In deze workshop nemen we je mee in de visie en werkwijze van het kinderteam CBT Vogellanden. Onderwerpen die aan bod komen: hoe stem je de behandeling zo goed mogelijk af op je patiënt, hoe betrek je ouders/verzorgers actief bij je plan én hoe optimaliseer je de werkprocessen in je praktijk. Jikke Bolman en Corine Blaauw delen graag hun ervaringen en kijken uit naar je komst!

Jikke Bolman

Jikke Bolman

Corine Blaauw

Corine Blaauw

16:15

Mondfotografie

Daan van Oort

Biografie

Daan van Oort (1973) is fotograaf en tandtechnicus. In 2000 heeft hij met het winnen van de ‘van Hamond’ prijs zijn specialisatie kroon- en brugwerk afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek.
Na 20 jaar veel ervaring op te hebben gedaan in de tandtechniek, opleiding in Nederland, België en Thailand van tandtechnici te hebben georganiseerd en leiding te hebben gegeven aan 4Dental CAM en 4Dental Arnhem is hij nu werkzaam als fotograaf.
In 2007 heeft hij zijn avondstudie fotografie afgerond aan de fotovakschool in Apeldoorn. Hij is nu een bekend spreker over dentale fotografie in Nederland na het schrijven van het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp (digitale mondfotografie “een praktische handleiding” ISBN 978 90 313 6875 4).
In 2018, 2020 2021 en 2023 publiceerde hij diverse fotoboeken en verscheen er een ‘Daan dentale fotografie’ magazine. Verder is hij betrokken bij de NVVRT (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde), het magazine ‘Oosterbeek beleeft’ en fotografeert hij o.a. voor de gemeente Renkum en het Airborne museum Hartestein.

Samenvatting presentatie

Daan van Oort (1973) is fotograaf en tandtechnicus. In 2000 heeft hij met het winnen van de ‘van Hamond’ prijs zijn specialisatie kroon- en brugwerk afgerond aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek.
Na 20 jaar veel ervaring op te hebben gedaan in de tandtechniek, opleiding in Nederland, België en Thailand van tandtechnici te hebben georganiseerd en leiding te hebben gegeven aan 4Dental CAM en 4Dental Arnhem is hij nu werkzaam als fotograaf.
In 2007 heeft hij zijn avondstudie fotografie afgerond aan de fotovakschool in Apeldoorn. Hij is nu een bekend spreker over dentale fotografie in Nederland na het schrijven van het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp (digitale mondfotografie “een praktische handleiding” ISBN 978 90 313 6875 4).
In 2018, 2020 2021 en 2023 publiceerde hij diverse fotoboeken en verscheen er een ‘Daan dentale fotografie’ magazine. Verder is hij betrokken bij de NVVRT (Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde), het magazine ‘Oosterbeek beleeft’ en fotografeert hij o.a. voor de gemeente Renkum en het Airborne museum Hartestein.

32-van_Oort-Daan

16:15

GC Europe: layering technique for Class IV restorations using a simple set of composites

Bob Elst

Tijdens deze workshop werken we met Essentie volgens een bepaalde step by step protocol.
Op deze manier is de voorspelbaarheid van het eindresultaat een feit . De kennismaking van de esthetische mogelijkheden en de properties van Essentia zullen na de workshop duidelijk zijn. Niet alleen zullen we een klasse 4 doen maar we zullen ook een presentatie doen waar de workflow omtrent een discoloratie aan bod komt. De uitzonderlijke esthetische mogelijkheden van Essentia zullen na de workshop voldoende inzicht geven om met veel plezier je eerste patiënt met Essentie te behandelen.

Bob Elst_GC Europe

16:15

Biokeramische sealers

Joerd van der Meer

17:15

Afsluiting en borrel

19:00

Diner & feestavond

zaterdag 23 mrt

08:00

Ontvangst

08:30

Algemene ledenvergadering NVvK

09:30

Algemene ledenvergadering VMBZ

10:30

Pauze

10:45

Opening

Moderator Cyriëlle Jongkind

10:45

Casuïstiek plenair

Casus: Alcoholverslaving en specifieke fobie
Corinne van Burik
Msc, tandarts-angstbegeleiding i.o. bij CBT Zuid-Holland te Leiderdorp
Trefwoorden
Alcoholverslaving, angst, vermijding
Achtergrond
In 2023 wordt een 34-jarige man verwezen naar het CBT Leiderdorp in verband met extreme tandartsangst. De patiënt heeft alleen bij aanhoudende klachten tandheelkundige hulp gezocht. Daarnaast is er sprake van overmatig alcoholgebruik, dat samen met het onregelmatige tandartsbezoek, geleid heeft tot verslechtering van het gebit.
Casus
Het betreft een 34-jarige man die op tienjarige leeftijd angstig is geworden voor de tandheelkundige behandeling, vanwege een traumatische extractie waarbij de verdoving niet werkte. Meneer is verwezen door zijn huistandarts die hij onregelmatig bezocht. Er is in het verleden een behandelplan opgesteld, maar het lukte de patiënt niet om de afspraken na te komen. Meneer heeft meerdere keren te horen gekregen dat zijn verstandskiezen eruit moeten, maar dit heeft hij zo lang mogelijk vermeden omdat hij extreem angstig is voor het trekken.
Meneer presenteert zich met een gemutileerde dentitie met afgebroken en missende elementen en diverse caviteiten. Bij aanvang hebben we het alcoholgebruik besproken  en geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts.
De patiënt is verwezen naar de psycholoog voor EMDR behandeling en vervolgens is het angstbegeleidingstraject voorgezet in de behandelstoel.
Discussie
Deze patiënt nuttigde grote hoeveelheden alcohol per dag. In hoeverre is het verstandig om iemand die dermate veel drinkt te gaan behandelen voor (tandarts)angst?


Casus
Een jonge patiënt met beperkte mondopening.
Ellen Geuns, kindertandarts in opleiding
Afdeling kindertandheelkunde ACTA
Trefwoorden
Jonge patiënt, temporomandibulaire gewrichtsankylose, HSPM.
Achtergrond
Ankylose van het temporomandibulaire gewricht wordt gekenmerkt door een abnormale fusie van de anatomische componenten van het gewricht, wat resulteert in een beperkte opening van de mond. Ankylose van het kaakgewricht bij kinderen is een uitdagend en complex gezondheidsprobleem met aanzienlijke gevolgen. De behandeling bestaat uit chirurgie en intensieve therapie met de Therabite, een handbediend apparaat.
Casus
Een 2-jarig meisje met een beperkte mondopening (8mm) werd verwezen naar de kinderverwijspraktijk door de gnatholoog van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, nadat ze was gezien door de KNO-arts, de kaakchirurg en een fysiotherapeut. Een CT-scan bevestigde de diagnose van fibreuze ankylose van het linker kaakgewricht.
Vanwege de ernst van de ankylose en het hoge risico op stikken, moest er zo snel mogelijk een operatie worden uitgevoerd om het linker kaakgewricht ‘los’ te maken. Voorafgaand aan de operatie moesten we de patiënte laten wennen aan de Therabite, zodat ze hiermee na de operatie hopelijk uitgebreid zou oefenen. In meerdere sessies raakte ze vertrouwd met de Therabite en met de tandheelkundige setting. Daarnaast was er een vermoeden van Hypomineralised Secondary Primary Molars (HSPM) omdat er scherpbegrensde hypomineralisaties zichtbaar waren op de hoektanden.
Na de operatie was de mondopening toegenomen tot 23mm. Hierdoor was goede intra-orale inspectie eindelijk mogelijk, wat resulteerde in de bevestiging van de diagnose HSPM. Vanwege cariësactiviteit in enkele melkmolaren werden roestvrijstalen kronen geplaatst met de Hall-techniek. De behandeling verliep met enig verzet, maar slaagde wel.
Discussie
Waren de wensessies voor de Therabite echt nodig? Hoe hadden we kunnen voorkomen dat ze zich zou verzetten tijdens het plaatsen van de roestvrijstalen kronen? Wat zijn de gevolgen van deze behandeling voor haar gedrag tijdens volgende afspraken?


Casus

Een patiënt met anauxeutische dysplasie
Annelot Kruidhof-Hulzebosch, MSc
Tandarts-gehandicaptenzorg i.o.
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
Universitair Medisch Centrum Groningen
Trefwoorden
Zeldzame aandoening, aangeboren afwijking, gehandicaptenzorg
Achtergrond
Een patiënt met een zeldzame lichamelijke aandoening, waarbij ook sprake blijkt te zijn van tandheelkundige afwijkingen. Patiënt werd vanwege uitgebreide cariësproblematiek behandeld in algehele anesthesie.
Casus
Het betreft een patiënt van 10 jaar oud. Ze is bij deze leeftijd 80 cm lang en kreeg, na eerder klinisch genetisch onderzoek in het UMCG, de diagnose anauxetische dysplasie. Het meisje werd in 2022 opgenomen, vanwege een status na reanimatie door een verslikincident. Op verzoek van de kinderarts, werd de tandarts van CBT in het UMCG in consult gevraagd om de dentitie te beoordelen. Tijdens de eerste inspectie bleek er sprake van uitgebreide cariësproblematiek in de melkdentitie. Na het maken van de röntgenfoto’s bleken meer tandheelkundige afwijkingen aan de orde, zoals: microdontie, elementen met korte radices, hypodontie, bulbous/tulip shaped crowns, taurodontie, dens invaginatus, vroege wisseling en een glazuurafwijking.
Tijdens een combinatie ingreep van meerdere specialismen in algehele anesthesie, werden carieuze melkelementen verwijderd of gerestaureerd. Vervolgens werd op de polikliniek een wentraject ingezet voor reguliere tandheelkundige controles en werd aandacht gegeven aan de mondzorg en het verlagen van het cariësrisico. Patiënt werd ook onder andere gezien door de revalidatiegeneeskunde en een logopedist in het ziekenhuis om beleid af te stemmen omtrent eten en verslikken.
Discussie
Wat is de te verwachten prognose van de blijvende dentitie, gezien de afwijkende morfologie van gebitselementen en welke behandeling is in de toekomst passend voor deze elementen?

 

11:30

Plenaire lezing 6: Omgaan met weerstand

Anouk de Regt

Biografie

Anouk de Regt is gedragsdeskundige in het campagneteam van Gemeente Amsterdam. Hier ontwikkelt zij strategieën voor campagnes waar een gedragsdoel in zit. Denk bijvoorbeeld aan opgaves zoals 30 km/u in de stad rijden, uitstootvrij rijden of deelvervoer. Maar ook heel andere thema’s zoals anti discriminatie, anti seksuele intimidatie, opkomtbevordering bij vekiezingen of vermindering van het lerarentekort. Overal waar een gedragsveranderingsdoel in zit is de kennis en inzet van gedragswetenschap van meerwaarde. Anouk zet dit bovendien niet alleen in voor campagnes, maar zij geeft ook advies aan communicatie en beleid. Naast haar werk bij Gemeente Amsterdam verzorgt zij voor Publiec verschillende trainingen, bijvoorbeeld over de gedragsveranderingsmethode CASI (Communicatie Activatie Strategie Instrument) die ontwikkeld is door het Ministerie van Algemene Zaken. Anouk werkt de afgelopen vijf jaar ook actief mee aan de doorontwikkeling van deze methode. Tenslotte begeleidt Anouk voor traineeshipbureau DisGover ook nog junior gedragswetenschappers die opdrachten doen voor verschillende overheidsinstellingen.

Samenvatting presentatie

Als tandartsen hun wensen communiceren naar ouders of begeleiders, zoals meer poetsen, vaker langskomen en minder snoepen, kan hier met weerstand op gereageerd worden. Wij als mensen hebben namelijk weerstand van alles en iedereen om ons heen, behalve van onszelf. Hoe kun je deze weerstand verminderen, zodat de doelen toch behaald worden. In deze presentatie leer je welke vormen van weerstand mensen kunnen ervaren en leer je welke sociaal psychologische beïnvloedingstechnieken je kan inzetten om deze weerstand te verminderen. Zolang er weerstand is, zullen rationele argumenten namelijk minder goed binnen komen. Weerstand zorgt voor ruis in je boodschap. Na deze presentatie heb je handvatten om weerstand te verminderen, zodat daarna je boodschap als professional beter aan zal komen.

 

foto anouk

12:15

Plenaire lezing 7: De mondzorgverlener als influencer: van intentie naar actie

Karin van Nes

Biografie

Karin werkt als docent en onderzoeker bij de afdeling kindertandheelkunde van ACTA. Daar verzorgt zij onderwijs kindertandheelkunde voor master 1 en 3 en Oral Health Sciences. Daarnaast werkt ze als tandarts-pedodontoloog bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond. Zij studeerde tandheelkunde en medische antropologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar interesse ging uit naar tandheelkundige behandeling bij bijzondere zorggroepen en naar kinderen in het bijzonder. In 2014 rondde zij haar opleiding tot tandarts-pedodontoloog af bij ACTA. In september 2023 promoveerde zij in op de toepasbaarheid van de Health Action Process Approach in de kindertandheelkunde. Zij is lid van de congrescommissie van de NVvK en VMBZ.

Samenvatting Presentatie

Jonge kinderen zijn sterk afhankelijk van de zorg die ze van hun ouders ontvangen, ook als het gaat om mondverzorging. Echter, regelmatig schieten de huidige mondverzorgingsgewoontes van ouders tekort om de mond van hun kinderen gezond te houden. Hoewel veel ouders weliswaar kennis hebben over regelmatig poetsen en minder snoepen, lukt het hen niet altijd deze kennis om te zetten in effectief poetsgedrag.

Hoe kunnen mondzorgverleners deze intenties omzetten in daadwerkelijke actie? In deze lezing verkennen we de inzichten die voortkomen uit gezondheidsgedragspsychologie en gedragsveranderingspsychologie. We duiken dieper in op de knoppen waaraan mondverzorgers kunnen draaien om de intentie én de uitvoering van ouders bij het tandenpoetsen van hun kinderen te vergroten.

Deze theoretische inzichten dienen als basis voor interventies in de praktijk en vormen een leidraad voor effectieve preventie. Ontdek in deze lezing hoe mondzorgverleners de intentie van ouders tot tandenpoetsen kunnen vertalen naar concrete acties, en hoe deze kennis een verschil kan maken in mondgezondheid op jonge leeftijd.

31-van_Nes-Karin

13:00

Lunch